FANDOM


Przechowywanie modeliny jest zagadnieniem ważnym zważywszy na wariackie ceny FIMO (i przeciętną trwałość modelin “szkolnych”).

Modelinę przechowujemy w różnych warunkach zależnie od aktualnego stanu (fazy użycia).

Modelina surowa nieprzetworzonaEdytuj

Po pierwsze, surowa modelina schnie. Szkodzi jej powietrze (twardnieje i obsycha, wymusza ciężką pracę alików w wodzie z mydłem w towarzystwie próbki tego materiału.